Skip to content

Mengajarkan Anak tentang Makna Ramadhan

Pengenalan tentang bulan Ramadhan pada masa pertumbuhan anak sangat penting untuk bekal rohani mereka.
Mengajarkan Anak tentang Makna Ramadhan

Bulan Ramadan telah tiba, saatnya bagi orang tua mengajarkan tentang makna bulan puasa pada si Kecil. Pengenalan tentang Bulan Ramadan sangat penting sebagai bekal kerohanian anak. Di masa pertumbuhan, terutama usia taman kanak-kanak atau sekolah dasar, sebaiknya Ibu mengajarkan tentang makna Ramadan secara sederhana agar mudah dipahami. Untuk membantu proses pertumbuhan anak ke arah yang lebih baik, sebaiknya berikan contoh berupa tindakan nyata sehingga si Kecil dapat memaknai bulan Ramadhan dengan melihat apa yang Ibu lakukan. Berikut adalah hal yang dapat Ibu lakukan untuk mengenalkan makna Ramadan yang sesungguhnya:

  • Ajarkan untuk berpuasa

Sebagai umat Islam, sangat wajib hukumnya untuk berpuasa selama satu bulan penuh di bulan Ramadhan. Jelaskan pada si Kecil bahwa puasa tidak hanya menahan rasa lapar dan dahaga saja, tetapi juga menahan amarah serta keinginan duniawi. Dalam hal berpuasa ini, Ibu dapat memberi contoh dengan bersikap lebih sabar dan tenang. Bila kondisi si Kecil belum kuat untuk berpuasa sehari penuh, biarkan mereka latihan dengan berpuasa setengah hari.

  • Hindari bergosip, berbohong dan serakah

Pada tahap ini, Ibu bisa memberi pengertian pada si Kecil tentang alasan mengapa sebaiknya tidak membicarakan orang lain, terutama saat sedang berpuasa. Tekankan pula kepada mereka bahwa berbohong saat sedang berpuasa juga bukan tindakan yang baik. Saat berbuka puasa, berikan contoh untuk mengambil makanan secukupnya dan tidak serakah. Dan yang paling penting, segala hal baik yang dilakukan di bulan puasa, dan menjauhi hal-hal buruk tidak hanya dilakukan dalam bulan Ramadan saja, tetapi untuk selamanya.

  • Berbagi dengan sesama

Mengajarkan si Kecil untuk berzakat saat bulan Ramadhan merupakan salah satu contoh yang baik. Libatkan ia dalam proses penghitungan zakat, memasukkan uang ke dalam amplop serta memberikan zakat tersebut. Jelaskan padanya bahwa Allah mengajarkan untuk membagi apa yang kita miliki kepada sesama yang membutuhkan.

Dari keseluruhan hal-hal untuk mengajarkan anak tentang makna Ramadhan yang sebenarnya, katakan padanya bahwa semua hal yang sudah ia lakukan bukan semata-mata untuk membuat Ibu senang, tetapi menyenangkan Allah dan memperoleh kemenangan di bulan penuh berkah ini. Selama proses pertumbuhan anak berlangsung, mereka akan sering bertanya, “Mengapa?” Ibu dapat menjawab dan memberikan penjelasan yang berhubungan dengan agama untuk lebih mengenalkan si Kecil tentang arti bulan Ramadhan bagi umat Islam.

Sumber:www.education.com/magazine/article/Ramadan/ en.islamway.net/article/14113/seven-strategies-to-train-kids-this-ramadan